Vad är People for Future?

  People For Future är en gräsrotsrörelse och ett svar på de ungas skolstrejker för klimatet. Vuxna i alla åldrar går samman för att ta ansvar och verka för ett samhälle som möter kriserna som hotar vår miljö, klimatet och en trygg framtid för alla med det allvar som krävs.

  People For Future ställer sig bakom rörelsen Fridays For Future och deras grundläggande krav på åtgärder för att nå 1,5-gradersmålet, klimaträttvisa, att följa Parisavtalet och enas bakom forskningen.

  People For Future inser att de ungas krav och önskan om en god framtid också innebär förväntningar på alla vuxna att agera nu. Vi vill informera oss, tillsammans ta ansvar och ta konsekvenserna av den kunskap vi har. Vi vill skapa opinion och agera nödbroms mot destruktiv politik som förvärrar kriserna. Vi vill formulera alternativ och skapa det förändringstryck som krävs för att bygga upp ett verkligt hållbart samhälle.

  People For Future handlar om att kliva fram och visa mod och vilja, att ge barn och unga en bild av att vuxna inte bara är en del av problemet utan också vill vara en del av lösningen. Livet är meningsfullt och värt att stå upp för.

  Ladda ner Vad är People for Future-texten som pdf

   JUST NU - WEEK OF ACTION FOR SOCIAL AND CLIMATE JUSTICE

   Över 80 organisationer, grupper och rörelser bjuder in till en aktionsvecka för social och klimaträttvisa mellan den 15 – 22 september

   Vad gör People for Future?

   People For Future är en mötesplats för enskilda som vill få utlopp för sin oro och sitt engagemang och för de olika “…For Future”-grupper som finns. Tillsammans är vi många, tillsammans kan vi mobilisera civilsamhället. Vi behöver samla många organisationer som idrottsrörelsen, religiösa samfund, studieförbund, fackförbund, bostadsrättsföreningar och klimatorganisationer av olika slag som en gemensam kraft för allas framtid.

   People For Future ersätter inte de olika “…For Future” grupper som finns, (t ex Parents for Future, Teachers for Future, Scientists for Future m fl). Det har ett stort värde att grupper med olika specialkompetens kan agera både var för sig och tillsammans. Mångfald berikar. People For Future vill vara en bred rörelse och skapa en plats för utbyte mellan grupperna.

   People For Future vill ta initiativ till tydliga, breda aktioner för att sätta fokus på kriserna och vad som behöver göras. Allt från samtal med och involvering av familj och bekanta till att skriva debattartiklar, påverka arbetsplatser och strejka. Allt fredligt och inkluderande. People for Future vill engagera en bredare allmänhet – folk – än vad miljörörelse och etablerade organisationer hittills gjort.

   Den fråga som vi alltid måste ställa oss är: Vad är vårt ansvar nu? I dagens klimatpolitik, världen över, sätts tidsplaner för avlägsna åtgärder och mål för t ex 2050. Att ta ansvar är att istället driva igenom åtgärder inom ett tidsspann där vi själva kan medverka till att de genomförs. Det tidsfönster som forskningen bedömer ger oss någon möjlighet att klara 1,5- gradsmålet sätter fokus på de närmaste fem åren. Tecknen på att de stora klimatsystemen är i gungning blir allt fler. Vi har inte råd att vänta.

   Vad vill vi? Vad kämpar vi för?

   1. Så snabba utsläppsminskingar som möjligt
   2. Stopp för expansion och snabb utfasning av fossilbränsleproduktion
   3. Tillräckliga resurser och verkliga lösningar för både människor och natur
   4. Omställning av våra samhällen med rättvisa och jämlikhet i centrum
   5. Förändringar och omställning som stärker genuin demokrati

    

   Ta kontakt

   Om du vill ta kontakt, har frågor och/eller vill engagera dig, skicka epost till info@peopleforfuture.se