Nyheter

Upprop för alla organisationer och individer: Skärp klimatmålen och inled en fördjupad demokratisk process för att formulera om den svenska politiken i linje med vårt globala ansvar

Upprop för alla organisationer och individer: Skärp klimatmålen och inled en fördjupad demokratisk process för att formulera om den svenska politiken i linje med vårt globala ansvar

Sveriges klimatambitioner är långt ifrån tillräckliga – en omedelbar, omfattande skärpning av klimatpolitik och klimatmål är nödvändig. Skriv...

Läs mer

Vad är People for Future?

Ladda ner Vad är People for Future-texten som pdf.

People For Future är en gräsrotsrörelse och ett svar på de ungas skolstrejker för klimatet. Vuxna i alla åldrar går samman för att ta ansvar och verka för ett samhälle som möter kriserna som hotar vår miljö, klimatet och en trygg framtid för alla med det allvar som krävs.

People For Future ställer sig bakom rörelsen Fridays For Future och deras grundläggande krav på åtgärder för att nå 1,5-gradersmålet, klimaträttvisa, att följa Parisavtalet och enas bakom den bästa, samlade forskningen.

People For Future inser att de ungas krav och önskan om en god framtid också innebär förväntningar på alla vuxna att agera nu. Vi vill informera oss, tillsammans ta ansvar och ta konsekvenserna av den kunskap vi har. Vi vill skapa opinion och agera nödbroms mot destruktiv politik som förvärrar kriserna. Vi vill formulera alternativ och skapa det förändringstryck som krävs för att bygga upp ett verkligt hållbart samhälle.

Vad gör People for Future?

People For Future är en mötesplats för enskilda som vill få utlopp för sin oro och sitt engagemang och för de olika “…For Future”-grupper som finns. Tillsammans är vi många, tillsammans kan vi mobilisera civilsamhället. 

People For Future ersätter inte de olika “…For Future” grupper som finns, (t ex Parents for Future, Teachers for Future, Scientists for Future m fl). Det har ett stort värde att grupper med olika specialkompetens kan agera både var för sig och tillsammans. Mångfald berikar. People For Future vill vara en bred rörelse och skapa en plats för utbyte mellan grupperna.

People For Future vill ta initiativ till tydliga, breda aktioner för att sätta fokus på kriserna och vad som behöver göras. Allt från samtal med och involvering av familj och bekanta till att skriva debattartiklar, påverka arbetsplatser och strejka. Allt fredligt och inkluderande. People for Future vill engagera en bredare allmänhet – folk – än vad miljörörelse och etablerade organisationer hittills gjort.

Nu, Nu, Nu!

Den fråga som vi alltid måste ställa oss är: Vad är vårt ansvar nu? I dagens klimatpolitik, världen över, sätts tidsplaner för avlägsna åtgärder och mål för t ex 2050. Att ta ansvar är att istället driva igenom åtgärder inom ett tidsspann där vi själva kan medverka till att de genomförs.

Det tidsfönster som forskningen bedömer ger oss någon möjlighet att klara 1,5-gradsmålet sätter fokus på de närmaste fem åren. Tecknen på att de stora klimatsystemen är i gungning blir allt fler. Vi har inte råd att vänta. På barnens fråga: När, när, när? måste svaret vara: Nu, nu, nu!

Hitta din ’For future’-grupp…

Det finns redan massor av ’… for Future’ grupper. De flesta av dessa har skapats och utvecklats parallellt, inspirerade av de ungas ’Fridays for Future’.

People for future är en plattform som kan stärka den breda rörelsen, men styr inte över de olika For future-grupperna.

People for Future Sverige är också en länk till People for Future Global som sammanlänkar For Future-grupper över hela världen.

…eller engagera dig direkt i People for Future!

Du kan också engagerade dig direkt i People for Future.

Vi arbetar utifrån några tydliga värderingar och principer.

Vi utgår från och inspireras av bland annat dessa insikter från folkrörelser runt om i världen om hur klimatkrisen är ett uttryck för ett antal sammanvävda kriser som kräver omställning och djupa systemförändringar i både Sverige och övriga länder.

 

Vad vill vi? Vad kämpar vi för?

  1. Så snabba utsläppsminskingar som möjligt
  2. Stopp för expansion och snabb utfasning av fossilbränsleproduktion
  3. Tillräckliga resurser och verkliga lösningar för både människor och natur
  4. Omställning av våra samhällen med rättvisa och jämlikhet i centrum
  5. Förändringar och omställning som stärker genuin demokrati