Nyheter

BlogNyheter

Upprop för alla organisationer och individer: Skärp klimatmålen och inled en fördjupad demokratisk process för att formulera om den svenska politiken i linje med vårt globala ansvar

Sveriges klimatambitioner är långt ifrån tillräckliga – en omedelbar, omfattande skärpning av klimatpolitik och klimatmål är nödvändig. Skriv under och sprid detta upprop vidare till organisationer och individer i hela Sverige. Vi ser fram mot kraftull mobilisering och stor uppslutning under hösten. Som delmål avser vi överlämna uppropet till riksdag och regering i samband med den stora globala klimatstrejken den 22 oktober 2021. Uppropstexten publicerades som gemensam debattartikel den 21...

Nyheter

Sverige måste göra mer – vi kan inte vänta 25 år på att lösa klimatkrisen

Debattartikel initierad av People for Future som kräver omedelbar skärpning av de svenska klimatmålen och tydliga handlingsvägar för omställning. Artikeln publicerades i Dagens ETC 21 september 2021med följande medförfattare: Andrea Herrera, Aktiv i People For FutureDavid Fopp, Aktiv i Scientists For FutureCilla Holm, Aktiv i Parents For FutureLena Nyblom Malmberg, Aktiv i Psychologists & Psychotherapists For FuturePeter Forsberg, Aktiv i Folkhögskolor For FutureLena Bergström; Aktiv i...