Week of Action – For Social and Climate Justice

Över 100 organisationer, grupper och rörelser bjuder in till en aktionsvecka för social och klimaträttvisa mellan den 15 – 22 september. Se alla aktioner på weekofaction.se. People For Future deltar bland annat genom ”tragi-komedi” och ”stökig...
Upprop för alla organisationer och individer: Skärp klimatmålen och inled en fördjupad demokratisk process för att formulera om den svenska politiken i linje med vårt globala ansvar

Upprop för alla organisationer och individer: Skärp klimatmålen och inled en fördjupad demokratisk process för att formulera om den svenska politiken i linje med vårt globala ansvar

Sveriges klimatambitioner är långt ifrån tillräckliga – en omedelbar, omfattande skärpning av klimatpolitik och klimatmål är nödvändig. Skriv under och sprid detta upprop vidare till organisationer och individer i hela Sverige. Vi ser fram mot kraftull mobilisering...