Över 100 organisationer, grupper och rörelser bjuder in till en aktionsvecka för social och klimaträttvisa mellan den 15 – 22 september. Se alla aktioner på weekofaction.se.

People For Future deltar bland annat genom ”tragi-komedi” och ”stökig stadsvandring” på lördag den 16:e.